Liên hệ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MÔI TRƯỜNG CASA

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108079654.
Địa chỉ: Số nhà 36, Lô 7, Khu đất dịch vụ, Khu Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội.
Phone: 024.665.25961
Hotline: 0974.433.396
Email: moitruongcasa@gmail.com
<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1478.3760936053138!2d105.77935859962243!3d20.981640208918872!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31345357f59650c7%3A0x2b8a1ef4105c28e7!2zY8O0bmcgdHkgVE5ISCDEkeG6p3UgdMawIG3DtGkgdHLGsOG7nW5nIENhc2E!5e0!3m2!1svi!2s!4v1563524361902!5m2!1svi!2s” width=”600″ height=”450″ frameborder=”0″ style=”border:0″ allowfullscreen></iframe>